Kineziterapija

Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i rehabilitacije ,vrlo važan segment lečenja jer aktivno uključuje pacijenta .Kineziterapija je vid lečenja koje koristi pokret kao metodu lečenja.
Zadaci kineziterapije su :
1. prevencija oštećenja funkcije lokomotornog sistema
2. lečenje
3. restauracija funkcije lokomotornog sistema

Ovi zadaci se odnose na :
• očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova
• očuvanje i vraćanje normalne mišićne snage
• motorna edukacija –učenje pokreta
• motorna reedukacija-ponovno učenje pokreta
• očuvanje i vraćanje koordinacije
• delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti
• postizanje dobrog psihičkog stanja

INDIKACIONO PODRUČJE:

• sva bolna stanja (reumatski bolovi, neuralgije, neuritisi, glavobolje i sl.)

• stanja posle povreda mekih tkiva ekstremiteta, zglobova i kostiju (posebno u profesionalnom, amaterskom i rekreativnom sportu)

• stanja posle povreda (nagnječenja, delimični i potpuni prekidi)

• oboljenja nerava (polineuropatije različitog porekla, posebno dijabetične)

• stanja oduzetosti posle moždanog udara i drugih nervnih oboljenja (kineziterapija u bolnici, kući ili ordinaciji)

• deformiteti kod dece svih uzrasta (poremećaj razvoja, deformiteti stopala i kičme, krivi vrat)

• ubrzavanje zarastanja preloma kostiju magnetnom i laserskom terapijom (i za vreme imobilizacije gipsom ili ortozom

• lečenje hroničnih otoka posle povreda, hroničnih limfedema (vakumterapija i masaža)
stanja pre i posle ugradnje veštačkih zglobova (pre i postoperativna kineziterapija)

• lečenje gojaznosti, celulitisa i strija (dijetetski programi, elektroterapija, ultrazvučna i ručna masaža)

• nabavka svih potrebnih ortoza za lečenje povreda zglobova i manjih, nedislociranih preloma